สถานที่ตั้ง


หจก. เจ.ที.เอ็ม. ซันนี่ (ประเทศไทย)
16 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม 10120
โทร        : 02 295 3382-3
แฟกซ์    : 02 294 3661
มือถือ     : 08 1405 1405
อีเมล์      : jtmsunnybattery@gmail.com

J.T.M. Sunny (Thailand) Ltd., Part.
16 Tanurat Road, Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel          : (662) 295 3382-3
Fax         : (662) 294 3661
Mobile    : (668) 1405 1405
E-mail     : jtmsunnybattery@gmail.com


 

Contact Form

หัวข้อ :
รายละเอียด :
จาก ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
 
 
 
×